គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

សំខាន់ គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះត្រូវបានប្រមូល។
យើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ ដោយសារតែយើងប្រមូលនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយើងចង់ជួយអ្នកឱ្យយល់ពីល័ក្ខខ័ណ្ឌជុំវិញការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានចុងក្រោយ។ ទិញទំនិញដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អ្នកអិលឌីស៊ីផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវឱកាសដើម្បីចូលរួមចំណែកភាគរយ (ក្នុងករណីកម្រការបង់ថ្លៃផ្ទះល្វែង) នៃការទិញតាមអ៊ិនធរណេតរបស់ពួកគេដល់សាលារៀនព្រះវិហារនិងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ នៅពេលចុះឈ្មោះមិនចាំបាច់ទេប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសចុះឈ្មោះពួកគេត្រូវតែផ្តល់ឱ្យយើងនូវឈ្មោះអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលលេខកូដសំងាត់និងលេខសំងាត់ដូច្នេះអ្នកអាចចូលទៅគេហទំព័រវិញ។ ខូឃីស៍វត្ថុចែករំលែកក្នុងតំបន់នៅលើគេហទំព័រនិងឃុកឃីបោះពុម្ពម្រាមដៃឌីជីថល។ ហាងសម្រាប់បុព្វហេតុរបស់អ្នកប្រើខូឃីស៍ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននិងធានាថាការបរិច្ចាគដែលកើតឡើងពីការទិញទំនិញនិងសកម្មភាពផ្សេងទៀតតាមអ៊ិនធរណេតត្រូវបានផ្តល់ជូនអង្គការដែលមានគោលបំណង។ ខូឃីស៍ឬវត្ថុដែលបានចែករំលែកក្នុងតំបន់ (ភ្លុកឃុកឃី) គឺជាឯកសារអត្ថបទតូចមួយដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើសម្រាប់គោលបំណងរក្សាកំណត់ត្រា។ ឃុកឃីមិនមានផ្ទុកព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈបុគ្គលបានទេប៉ុន្តែវាមានលេខសម្គាល់អ្នកប្រើពិសេសហើយអាចមានលេខសម្គាល់សម្រាប់បុព្វហេតុដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដើម្បីគាំទ្រតាមរយៈគេហទំព័រ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសចុះឈ្មោះលេខសម្គាល់អ្នកប្រើត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងគណនីរបស់អ្នកដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកតាមដានការបរិច្ចាគរបស់អ្នក។ ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍របស់អ្នកជំនួញដែលចូលរួមការតាមដានខូឃីស៍ត្រូវបានកំណត់នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រអ្នកជំនួញឬនៅពេលអ្នកចុចលើតំណដែលផ្តល់ដោយហាងសម្រាប់កម្មវិធីបង្កហេតុរបស់អ្នក។ យើងកំណត់ខូឃីស៍ដើម្បីរក្សាទុកឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក (ប្រសិនបើបានផ្តល់ជូន) បុព្វហេតុដែលអ្នកចូលចិត្តនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់បញ្ចូលព័ត៌មាននេះរាល់ពេលដែលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងទេ។ យើងក៏ប្រើខូឃីស៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនបានចុះឈ្មោះដើម្បីតាមដានពួកវាដោយផ្អែកលើលេខសម្គាល់អ្នកប្រើអនាមិក។ ខូឃីស៍ក៏អាចឱ្យយើងតាមដានវគ្គអ្នកប្រើនៅលើគេហទំព័រផងដែរដូចជាលក្ខណៈពិសេសដែលអ្នកប្រើសកម្មភាពដែលអ្នកធ្វើនិងព័ត៌មានដែលអ្នកចូលប្រើ។ យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីកំណត់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់និងបង្កើនបទពិសោធន៍របស់ពួកគេនៅលើគេហទំព័រ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះជាទម្រង់ស្ថិតិនិងសរុបដើម្បីវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃគេហទំព័ររបស់យើងនិងស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីអាទិភាពនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ ហាងសម្រាប់កម្មវិធីបង្កហេតុរបស់អ្នកប្រមូលនិងបញ្ជូនត្រលប់ទៅម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងនូវព័ត៌មានជាក់លាក់ដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានដូចជាកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតដែលអ្នកកំពុងប្រើតើកម្មវិធីណាមួយដែលអ្នកបានទាញយកកម្មវិធីចំណូលចិត្តកម្មវិធីរបស់អ្នកនិងថាតើអ្នកមានលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនត្រូវបានបើកឬបិទដំណើរការ។ ។ លើសពីនេះទៀតហាងសម្រាប់កម្មវិធីបង្កហេតុរបស់អ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានមកយើងដើម្បីឱ្យយើងដឹងនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់អ្នកជំនួញហើយនៅពេលអ្នកទិញពីអ្នកជំនួញនោះដើម្បីជួយយើងធានាថាបុព្វហេតុដែលអ្នកបានជ្រើសរើសទទួលបានអំណោយដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់អ្នក ទិញ។ ទិញកម្មវិធីបង្កហេតុរបស់អ្នកអាចប្រមូលនិងបញ្ជូនទៅហាងដើម្បីរកមូលហេតុរបស់អ្នកអំពីគេហទំព័រដែលអ្នកចូលមើលនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រទាំងនោះដែលរួមមានការទិញដែលអ្នកបានធ្វើ (ឬសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោល) ស្វែងរកដែលអ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកឃើញ ឬចុចលើវីដេអូដែលអ្នកមើលនិង / ឬទិន្នន័យដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកដាក់ចូលក្នុងទម្រង់គេហទំព័រនៅលើគេហទំព័រ។ ជាទូទៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះត្រូវបានប្រមូលនិងបញ្ជូនដោយផ្អែកលើអនាមិកដោយប្រើលេខសម្គាល់អ្នកប្រើអនាមិកហើយមិនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលឬព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតឡើយ។ ទោះយ៉ាងណាអ្នកគួរតែដឹងថាប្រសិនបើអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនទៅជាទម្រង់គេហទំព័រព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅហាងដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងមិនប្រើព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារហើយក៏មិនទាក់ទងវាដោយចេតនាជាមួយព័ត៌មានដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដែរ។ព័ត៌មានអ្វីដែលមិនត្រូវបានប្រមូល។
យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានកាតឥណទានលេខសន្តិសុខសង្គមឬគុណលក្ខណៈ / ព័ត៌មានផ្នែករឹងឬផ្នែករឹងទេ។ យើងប្រមូលតែព័ត៌មានដែលអ្នកចែករំលែកជាមួយយើងដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ ព័ត៌មានកាតឥណទានត្រូវបានដោះស្រាយដោយពាណិជ្ជករដែលអ្នកកំពុងទិញទំនិញ។ យើងគ្រាន់តែដើរតួជាវិបផតថលហើយមិនដែលឃើញហើយក៏មិនមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានកាតឥណទានរបស់អ្នកដែរ។

វិធីដែលយើងរក្សាព័ត៌មានរបស់អ្នកអោយមានសុវត្ថិភាព
សុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើង។ នៅហាងដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អ្នកវិធានការសុវត្ថិភាពរបស់យើងរួមមានជញ្ជាំងភ្លើងសវនកម្មផ្ទៃក្នុងការការពារពាក្យសម្ងាត់និងការស្កេនភាពងាយរងគ្រោះ។


ព័ត៌មានរសើបណាមួយដែលយើងអាចទទួលបានដូចជាព័ត៌មានប្រតិបត្តិការដែលត្រូវការដើម្បីអាចទូទាត់ប្រាក់ដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អ្នក (ព័ត៌មាននេះមាននៅក្នុងការរាយការណ៍ពីភាគីទីបីហើយត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពដោយប្រើឧបករណ៍សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន) ។

ភាពឯកជនរបស់អ្នកជាមួយហាងសម្រាប់បុព្វហេតុរបស់អ្នក
ទិញទំនិញពីមូលហេតុរបស់អ្នកនឹងមិនស្នើសុំព័ត៌មានចូលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទដែលមិនបានស្នើសុំអ៊ីមែលឬសំបុត្រជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឡើយ។ ពេលវេលាតែមួយគត់ដែលមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងអំពីព័ត៌មានទាំងនេះគឺនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងសកម្មជាមួយហាងដើម្បីមូលហេតុរបស់អ្នកសាកសួរព័ត៌មាននេះ។ទំនាក់ទំនងសមាជិក
ការដើរទិញឥវ៉ាន់តាមរយៈហាងសម្រាប់បុព្វហេតុរបស់អ្នកមានហានិភ័យច្រើនជាងការគ្រាន់តែបរិច្ចាគភាគរយនៃការទិញទៅឱ្យសប្បុរសធម៌របស់អ្នក។ យើងធ្វើការដោយមិនចេះនឿយហត់ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងល្អបំផុតនិងប័ណ្ណសម្រាប់ហាងដែលអ្នកចូលចិត្ត។ យើងនឹងផ្ញើអ៊ីមែលទៅអ្នកជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនពិសេសទាំងនេះក៏ដូចជាព័ត៌មានសំខាន់ៗដទៃទៀតអំពីសប្បុរសធម៌ដែលអ្នកទិញ។ អ្នកអាចឈប់ជាវពីសំបុត្រទាំងនេះគ្រប់ពេលដែលអ្នកចូលចិត្តនៅក្នុងអ៊ីមែលរៀងៗខ្លួន។

ទំនាក់ទំនងជាមួយមិនរកប្រាក់ចំណេញ
នៅពេលខ្លះនិងសម្រាប់សកម្មភាពសប្បុរសធម៌មួយចំនួនយើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានដូច្នេះពួកគេអាចវិភាគនិងមានគំនិតល្អប្រសើរអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានសមាជិកភាពរបស់ពួកគេ។ នេះមានតែប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលបានកំណត់ជាក់លាក់នៃអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។

គោលការណ៍នៃគោលការណ៍ភាពឯកជន
តាមរយៈការប្រើប្រាស់ហាងសម្រាប់គេហទំព័ររបស់អ្នកអ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍និងការអនុវត្តដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះហើយយល់ព្រមទទួលយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលប្រមូលបានដោយហាងដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អ្នក (ឬភ្នាក់ងារឬអ្នកម៉ៅការរបស់វា) ហើយផ្ទេរទៅនិងដំណើរការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកគោលការណ៍ឯកជននេះទេសូមកុំទិញទំនិញតាមហាងសម្រាប់បុព្វហេតុរបស់អ្នកឬប្រើគេហទំព័រតាមរបៀបណាមួយ។របៀបដែលយើងអាចប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នក
យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយតតិយជនខាងក្រោម៖

  • ភាគីទីបីដែលមានទំនាក់ទំនង (ឧទាហរណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់យើង) ក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់ដើម្បីជួយយើងក្នុងការងាររបស់យើង។ ក្រុមទាំងនេះមិនចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងណាមួយក្រៅពីការណែនាំដោយពួកយើងឡើយ។
  • ប្រសិនបើអ្នកចុះហត្ថលេខាលើញត្តិសូមត្រូវបានណែនាំថាទោះបីជាអ្នកដោះធីកប្រអប់ 'បង្ហាញហត្ថលេខារបស់ខ្ញុំជាសាធារណៈ' ក៏ដោយក៏ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ្នកទទួលដែលបានគ្រោងទុកនិង / ឬអ្នកបង្កើតយុទ្ធនាការនោះដោយប្រើអេឡិចត្រូនិចឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ; ក្រុមហ៊ុនមិនត្រួតពិនិត្យឬព្យាយាមក្នុងការបញ្ជាក់ពីអ្នកទទួលដែលបានគ្រោងទុកនៃយុទ្ធនាការណាមួយនិង / ឬអ្នកបង្កើតយុទ្ធនាការណាមួយនិងបដិសេធរាល់ការទទួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងភាពត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកទទួលដែលបានគ្រោងទុកនៃយុទ្ធនាការទាំងអស់និង / ឬអ្នកបង្កើត។ នៃយុទ្ធនាការទាំងអស់។ សូមកត់សម្គាល់បន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសបង្ហាញហត្ថលេខារបស់អ្នកទៅញត្តិជាសាធារណៈអ្នកក៏យល់ព្រមក្នុងការបង្ហាញឈ្មោះទីក្រុងទីក្រុងនិងតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ហាងរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រវត្តិរូបអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៅលើទំព័រចុះចតសម្រាប់ញត្តិបែបនេះដែលបង្ហាញថា ដែលអ្នកបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិបែបនេះ។ ព័ត៌មាននេះនឹងអាចមើលឃើញដល់អ្នកទស្សនានៃគេហទំព័ររបស់យើងរួមទាំងម៉ាស៊ីនស្វែងរកនិងអង្គការដទៃទៀតដែលផ្តល់នូវសកម្មភាពអ៊ិនធឺណិតប័ណ្ណសារ
  • ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយផ្ទាល់ពីអង្គការដែលអ្នកគាំទ្រអ្នកអាចជ្រើសរើសឱ្យយើងបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅអង្គការបែបនេះ។ សូមកត់សម្គាល់ថានៅពេលណាដែលអ្នកជ្រើសរើសឱ្យយើងបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះទៅឱ្យអង្គការយើងនឹងជូនដំណឹងបន្ថែមទៀតដល់អង្គការនៃយុទ្ធនាការប្រភពដែលអ្នកបានធ្វើការបោះឆ្នោតនេះ។ សូមណែនាំផងដែរថាការកំណត់លំនាំដើមសម្រាប់ញត្តិរបស់យើងសន្មតថាអ្នកចង់ទទួលបានការទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតពីអង្គការដែលយើងធ្វើការជាមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទទួលបានការប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបនេះទេ។ បើមិនដូច្នោះទេយើងសន្មតថាអ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមឱ្យហាងសម្រាប់បុព្វហេតុរបស់អ្នកដើម្បីទាក់ទងព័ត៌មាននេះជាមួយអង្គការផ្សេងៗ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីទទួលបានការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយផ្ទាល់ពីអង្គការដែលអ្នកគាំទ្រសូមណែនាំថា៖ (i) ហាងសម្រាប់បុព្វហេតុរបស់អ្នកគ្មានការគ្រប់គ្រងលើមាតិកាប្រេកង់និង / ឬទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបនេះឡើយ។ និង (ii) វាជាការអនុវត្តធម្មតាសម្រាប់អង្គការក្នុងការជួលឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់ម្ចាស់ជំនួយរបស់ពួកគេជាមួយអង្គការដទៃទៀត។ ដូច្នោះយើងជំរុញឱ្យអ្នកពិនិត្យឡើងវិញនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មគោលនយោបាយភាពឯកជននិង / ឬគោលនយោបាយផ្សេងទៀតរបស់អង្គការណាមួយមុននឹងយល់ព្រមបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅអង្គការនោះ។

លើសពីនេះយើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសកម្មភាពយុទ្ធនាការរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្ទៃក្នុងដើម្បីជួយយើងធ្វើបទពិសោធផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗនិងប្រតិបត្តិថែរក្សានិងកែលម្អលក្ខណៈពិសេសនិងមុខងាររបស់គេហទំព័ររបស់យើង។ សូមកត់សម្គាល់ថាប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសធ្វើឱ្យព័ត៌មានសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកជាសាធារណៈ (ដូចជាការបង្ហាញហត្ថលេខារបស់អ្នកទៅញត្តិឬធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈ) នោះភាគីទីបីនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបែបនេះ។

យើងប្រើក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបីដើម្បីបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសរុប (មិនរួមបញ្ចូលឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលឬលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក) អំពីការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះនិងគេហទំព័រផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីទំនិញនិងសេវាកម្មដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តនេះនិងដឹងពីជម្រើសរបស់អ្នកអំពីការមិនមានព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះសូមមើល http://optout.networkadvertising.org

ទោះបីជាមានអ្វីផ្ទុយពីអ្វីដែលបានចែងនៅទីនេះក្រុមហ៊ុនក៏ដោយ៖ (១) អាចបង្ហាញព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវធ្វើដោយច្បាប់ឬដោយជំនឿថាការបង្ហាញបែបនេះគឺចាំបាច់ចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាកោះដីកាតុលាការឬផ្សេងទៀត។ នីតិវិធីច្បាប់; និង (២) ក៏អាចបង្ហាញព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនដល់មន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់ឬអ្នកដទៃទៀតដោយជឿជាក់ថាការបង្ហាញព័ត៌មានបែបនេះគឺចាំបាច់ដើម្បី៖ (ក) ពង្រឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មរបស់យើង។ (ខ) ឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងថាការចុះផ្សាយឬខ្លឹមសារផ្សេងទៀតរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី។ (c) ឬការពារសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិឬសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកប្រើប្រាស់ឬសាធារណជនទូទៅ។

ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនចូលរួមក្នុងការក្ស័យធនការរួមបញ្ចូលគ្នាការទិញការរៀបចំឡើងវិញឬការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិព័ត៌មានរបស់អ្នកអាចត្រូវបានលក់ឬផ្ទេរជាផ្នែកនៃប្រតិបត្តិការនោះ។ ការសន្យាក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនឹងអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលផ្ទេរទៅអង្គភាពថ្មី។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ភាពឯកជន
យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជននេះនៅពេលណាមួយ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលណាក៏បានតាមរយៈតំណគោលការណ៍ភាពឯកជននៅលើគេហទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើយើងនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងលក្ខណៈខុសពីអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅពេលប្រមូលយើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមរយៈអ៊ីមែល។ អ្នកនឹងមានជម្រើសថាតើយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមលក្ខណៈខុសគ្នានេះ។ ប្រសិនបើអ្នកបានជ្រើសរើសចាកចេញពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីម៉ែលយើងនឹងផ្ញើអ៊ីមែលទៅអ្នកនៅពេលណាដែលយើងយល់ថាសំខាន់ជាងនេះ។