វ៉ាលីល្អបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិងាយស្រួល

សំខាន់ កាបូបធ្វើដំណើរ វ៉ាលីល្អបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិងាយស្រួល

វ៉ាលីល្អបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិងាយស្រួល

ការស្វែងរកវ៉ាលីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិគឺបេះដូងជាមូលដ្ឋានដូចគ្នានឹង វ៉ាលីល្អបំផុត សម្រាប់ការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុក។ អ្នកចង់បានកាបូបដែលបានសាងសង់ល្អដែលសមនឹងអ្វីៗទាំងអស់របស់អ្នកមើលទៅស្រស់ស្អាតនិងមានមុខងាររលូន។ សំណួរពិតដែលត្រូវសួរខ្លួនឯងតើដំណើរកម្សាន្តបែបណាដែលអ្នកកំពុងធ្វើ។ ការចំណាយពេល ៣ ខែក្នុងការដើរលេងតាមព្រៃភ្នំនឹងតម្រូវឱ្យមានកាបូបមួយដែលខុសពីការវង្វេងស្មារតីរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៅនឹងទីក្រុង។ក្រុមហ៊ុនខ្លះនឹងដាក់វ៉ាលីខ្លះថាជាវ៉ាលីអន្តរជាតិដែលជាទូទៅប្រែទៅជាវិមាត្រតូចជាងប៉ុន្តែមិនមានការធានាថាអាចប្រើបាននៅគ្រប់ស្ថានភាពនោះទេ។ បើនិយាយពីការវាស់វែងវិញមិនមានខ្នាតអន្តរជាតិដឹកតាមខ្នាតអន្តរជាតិទេ។ លោក Don Chernoff ប្រធានក្រុមហ៊ុន SkyRoll nra បាននិយាយថាការពិតគឺថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នីមួយៗបង្កើតច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួន។ វិធានដឹកទំនិញទូទៅបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ ២២ គុណ ១៤ x ៩ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ខ្លះមានដែនកំណត់តូចជាងមុនហើយខ្លះទៀតអនុញ្ញាតឱ្យមានកាបូបធំជាងមុន។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិខ្លះមានច្បាប់តឹងរឹងជាងនេះប៉ុន្តែមានតែច្បាប់សាមញ្ញមួយទេដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវអនុវត្តតាម៖ ពិនិត្យវិធាននៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍របស់អ្នកមុនពេលធ្វើដំណើរ។

ពាក់ព័ន្ធ៖ ការរឹតបណ្តឹងទំហំដឹកឥវ៉ាន់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍៖ អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង


ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ផ្តោតលើថវិកាកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែតឹងរ៉ឹងទៅនឹងតំរូវការរបស់ពួកគេ។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលរបស់យើង សន្លឹកបន្លំ ប្រសិនបើអ្នកមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាក់លាក់មួយដែលអ្នកព្រួយបារម្ភ។